ANASAYFA
KURUMSAL
HABERLER
DUYURULAR
ETİK KURULU
BİLGİ EDİNME
BAŞVURU FORMLARI
GALERİ
İLETİŞİM
Haberler
İNAĞ'DAN BELEDİYE BAŞKANI SEDEFÇİYE DESTEK
İNAĞ'DAN BELEDİYE BAŞKANI SEDEFÇİYE DESTEKEdirne Esnaf ve Sanatkarlar Odalar? Birli?i Ba?kan? Emin ?na? Edirne Belediye Ba?kan? Hamdi Sedefçi'ye te?ekkür etti. Edirne Belediye Ba?kan? Hamdi Sedefçi'nin Ramazan ay? dolay?s?yla ETSO taraf?ndan kurulan iftar çad?r?na kar?? esnaf?n yan?nda olmas?ndan dolay? çok memnun olduklar?n? belirten ?na? “Belediye Ba?kan?m?za çok te?ekkür ediyorum dedi.”Ramazan ay?n?n özellikle Edirne esnaf? için harman vakti gibi oldu?unu belirten ?na? “Özellikle Selimiye Camii çevresinde bulunan esnaf ve sanatkarlar?m?z Ramazan ay?nda Edirnemize gelecek misafirlerimizi heyecanla beklemekteler. Ancak kurulacak olan iftar çad?r? özellikle g?da sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar?m?za büyük zarar verecek. ?ftar çad?r?ndan yoksullardan ziyade kimlerin yararland???n? hepimiz biliyoruz. Ayr?ca yard?m yap?lacaksa, yard?m paketleri haz?rlan?r ve ihtiyac? olanlara gizlice da??t?l?r.” Dedi. ?na? “Say?n Belediye Ba?kan?m?z?n da belirtti?i gibi Edirne'de çorbac?,ci?erci, köfteci esnaf?m?z Ramazan gelsin diye bekliyor. Bende Ba?kan?m?za kat?l?yorum, kurulacak çad?r esnaf?m?za zarar verecektir.” Dedi.
Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odalar? Birli?i Ba?kan? Emin ?na? Edirne Belediye Ba?kan? Hamdi Sedefçi'ye te?ekkür etti. Edirne Belediye Ba?kan? Hamdi Sedefçi'nin Ramazan ay? dolay?s?yla ETSO taraf?ndan kurulan iftar çad?r?na kar?? esnaf?n yan?nda olmas?ndan dolay? çok memnun olduklar?n? belirten ?na? “Belediye Ba?kan?m?za çok te?ekkür ediyorum dedi.”
Ramazan ay?n?n özellikle Edirne esnaf? için harman vakti gibi oldu?unu belirten ?na? “Özellikle Selimiye Camii çevresinde bulunan esnaf ve sanatkarlar?m?z Ramazan ay?nda Edirnemize gelecek misafirlerimizi heyecanla beklemekteler. Ancak kurulacak olan iftar çad?r? özellikle g?da sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar?m?za büyük zarar verecek. ?ftar çad?r?ndan yoksullardan ziyade kimlerin yararland???n? hepimiz biliyoruz. Ayr?ca yard?m yap?lacaksa, yard?m paketleri haz?rlan?r ve ihtiyac? olanlara gizlice da??t?l?r.” Dedi.
?na? “Say?n Belediye Ba?kan?m?z?n da belirtti?i gibi Edirne'de çorbac?,ci?erci, köfteci esnaf?m?z Ramazan gelsin diye bekliyor. Bende Ba?kan?m?za kat?l?yorum, kurulacak çad?r esnaf?m?za zarar verecektir.” Dedi.
İÇERİKLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR