ANASAYFA
KURUMSAL
HABERLER
DUYURULAR
ETİK KURULU
BİLGİ EDİNME
BAŞVURU FORMLARI
GALERİ
İLETİŞİM
Haberler
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ BORÇLARINA TAKSİTLENDİRME İMKANI.
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ BORÇLARINA TAKSİTLENDİRME İMKANI.SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ BORÇLARINA TAKSİTLENDİRME İMKANI.

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ BORÇLARINA TAKSİTLENDİRME İMKANI.

4447 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile getirilen ve 4956 sayılı Kanun ile kapsamı genişletilen sosyal güvenlik destek primi kesintilerini zamanında ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlarımıza bu borçlarını, gecikme cezalarını ve gecikme faizlerini 36 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi.

 

Konu ile ilgili açıklama yapan Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ “Ekonomik durgunluk sebebiyle zor günler geçiren esnaf ve sanatkarlarımız sosyal güvenlik kurumuna karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanmakta ve hatta bu primleri ödeyememektedirler. Edirne ESOB olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonumuza yaptığımız başvuruda sosyal güvenlik destek primi borcu bulunan ve bunları ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlarımızın içinde bulunduğu zor durumu anlattık. Konfederasyonumuzca da , sosyal güvenlik destek primi borcuna ilişkin bildirimde bulunmayarak prim ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve emekli maaşlarından başka herhangi bir geliri bulunmayan esnaf ve sanatkarlarımızın sosyal güvenlik destek primi borçlarının ve gecikme zamlarının uzun vadede taksitlendirilmesi hususunda değerlendirilmeye alınması itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına intikal ettirilmiştir.” Dedi

EDESOB Başkanı İnağ “Yapılan çalışmalar neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumunca, süresi içerisinde ve tam olarak ödenmeyen sosyal güvenlik destek primi borçları ile gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne yada sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde; bu borçlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine istinaden 36 aya kadar taksitle ödenmesine imkan getirilmiştir.” Dedi.

İÇERİKLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR