ANASAYFA
KURUMSAL
HABERLER
DUYURULAR
ETİK KURULU
BİLGİ EDİNME
BAŞVURU FORMLARI
GALERİ
İLETİŞİM
Haberler
TORBA YASA ONAYLANDI.
TORBA YASA ONAYLANDI.Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek “Söz konusu Kanunun yürürlüğe girmesi ile beraber esnaf ve sanatkarlarımızın 25 Şubat 2011 tarihi itibarıyla odalarına olan aidat borçlarının asıllarının tamamını 01 Mart 2011 ile 31 Ağustos 2011 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar ödemeleri halinde bu alacaklara uygulanan gecikme zammının tahsilatı yapılmayacaktır.” Dedi.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek “Söz konusu Kanunun yürürlüğe girmesi ile beraber esnaf ve sanatkarlarımızın 25 Şubat 2011 tarihi itibarıyla odalarına olan aidat borçlarının asıllarının tamamını 01 Mart 2011 ile 31 Ağustos 2011 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar ödemeleri halinde bu alacaklara uygulanan gecikme zammının tahsilatı yapılmayacaktır.” Dedi.

Torba Yasa olarak bilenen Kanun ile esnaf ve sanatkarlarımızı ilgilendiren birçok düzenleme yapıldığını belirten İnağ “6111 sayılı Kanun ile esnaf ve sanatkarlarımızın Vergi, SGK ve Oda Aidat borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir. Kamuya olan ve sigara yasağı nedeniyle kesilen cezalar hariç kesinleşmiş borçların tamamına yeniden yapılandırma ve 36 aya varan vadeler ile taksitlendirme imkanı getirilmiştir. 2006,2007,2008 ve 2009 yılları için gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir(stopaj) vergisi(muhtasar) ve katma değer vergisi için Kanunda belirtilen şekilde matrah artırımında bulunulması halinde, anılan yıllara ait defter ve belgeler incelenmeyecek ve herhangi bir nedenle matrah artırımında bulunulan vergiler için ayrıca bir vergi istenmeyecektir. 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup, 25 Şubat 2011 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan; sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi, 31/12/2010 tarihine kadar verilen idari para cezaları, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı; borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 25 Şubat 2011 tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı ve gecikme cezası yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.” Dedi

Sosyal Güvenlik Primi Borçlarına da yapılandırma imkanı geldiğini belirten Edirne ESOB Başkanı Emin İnağ “Vergi Dairesi Başkanlığımız, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğümüz esnaf ve sanatkarlarımıza her türlü sorularında yardımcı olacaklardır. Esnaf ve sanatkarlarımızı daha detaylı bilgi almak ve işlem yaptırmak için ilgili kurumlara başvurmalarını rica ediyorum. Üyelerimizin odalarına olan borçları konusunda odalarımız genelge yoluyla bilgilendirildi. Tabi bu yapılandırma yapıldığında esnafımızın zor durumda olduğunu göz önüne alarak hükümetimizden en kısa sürede KOSGEB aracılığı ile destek verilmesini bekliyoruz. Bu destekten de esnaf ve sanatkarlarımızın yeterli düzeyde yararlanabilmesi için özel çalışmalar yapılması gerektiği görüşündeyiz. Bu kısa süre zarfında Ankara'da gerekli çalışmaları yapmaya başladık.” dedi.

İÇERİKLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR