ANASAYFA
KURUMSAL
HABERLER
DUYURULAR
ETİK KURULU
BİLGİ EDİNME
BAŞVURU FORMLARI
GALERİ
İLETİŞİM
Haberler
AVRUPA BİRLİĞİ PROJEMİZ ONAYLANMIŞTIR.
AVRUPA BİRLİĞİ PROJEMİZ ONAYLANMIŞTIR.Avrupa Birli?i IPA Bulgaristan-Türkiye S?n?r Ötesi ??birli?i Program? Çerçevesinde Bulgaristan Nessebar Belediyesi, Bulgaristan Burgaz Bölgesel Turizm Derne?i, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odalar? Birli?i ve Edirne Valili?i ?l Özel ?daresi ortakl???nda haz?rlanan "ED?RNE VE NESSEBAR'DA SANATKARLAR GÖSTER? MERKEZ?" isimli projemiz onaylanm??t?r. Proje çerçevesinde Edirne Merkez ?lçede bulunan ?kizevler Kona??'n?n basit tamir ve onar?m? yap?lcak, binan?n içi düzenlenerek esnaf ve sanatkarlar?n hizmetine sunulacakt?r. Proje kapsam?nda çe?itli e?itimler ve sergiler organize edilecektir. Tüm çal??malar Avrupa Birli?i taraf?ndan finanse edilecektir.
Avrupa Birli?i IPA Bulgaristan-Türkiye S?n?r Ötesi ??birli?i Program? Çerçevesinde Bulgaristan Nessebar Belediyesi, Bulgaristan Burgaz Bölgesel Turizm Derne?i, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odalar? Birli?i ve Edirne Valili?i ?l Özel ?daresi ortakl???nda haz?rlanan "ED?RNE VE NESSEBAR'DA SANATKARLAR GÖSTER? MERKEZ?" isimli projemiz onaylanm??t?r. Proje çerçevesinde Edirne Merkez ?lçede bulunan ?kizevler Kona??'n?n basit tamir ve onar?m? yap?lcak, binan?n içi düzenlenerek esnaf ve sanatkarlar?n hizmetine sunulacakt?r. Proje kapsam?nda çe?itli e?itimler ve sergiler organize edilecektir. Tüm çal??malar Avrupa Birli?i taraf?ndan finanse edilecektir.
İÇERİKLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR