ANASAYFA
KURUMSAL
HABERLER
DUYURULAR
ETİK KURULU
BİLGİ EDİNME
BAŞVURU FORMLARI
GALERİ
İLETİŞİM
Haberler
PORTÖR MUAYENELERİ KALDIRILDI.
PORTÖR MUAYENELERİ KALDIRILDI.Mevzuatta yapılan yeni düzenlemelerin ardından gıda ile ilgili işyerlerinde çalışanların düzenli olarak yaptırmak zorunda oldukları portör muayenesi uygulaması kaldırılmıştır.

Mevzuatta yapılan yeni düzenlemelerin ardından gıda ile ilgili işyerlerinde çalışanların düzenli olarak yaptırmak zorunda oldukları portör muayenesi uygulaması kaldırılmıştır.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ “Üyelerimiz için uzun yıllardır uygulamada yaşanan problemleri ve cezai yaptırımlarıyla ilgili büyük sıkıntılar yaratan portör muayenesi zorunluluğu 11.10.2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 58 nci maddesiyle kaldırılmış ve 02/11/2011 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir” dedi. EDESOB Başkanı Emin İnağ “Yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde portör muayenesi uygulamasına son verilmiştir. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun çeşitli maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler çıkarılacak yeni Kanun ve yönetmeliklere kadar geçerli olacaktır. Yasa'da yapılan yeni değişiklik ile gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği işyeri ve bu işyerlerinin işletenleri, çalışanları, hijyen konusunda bu işyerlerindeki meslek ve faaliyetlerin gerektirdiği eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya, çalışan kişiler ise, bu eğitimi almaya mecburdurlar. İşyeri sahipleri bizzat çalışmaları durumunda da bu eğitimleri almak zorundadırlar hükmü bulunmaktadır. Gıda ile ilgili iş yerlerinin hijyen konusunda eğitimleri ile ilgili halihazırda ilgili bakanlık ile Konfederasyonumuz arasında imzalanan protokol çerçevesinde eğitim çalışmaları yapılmaktadır.Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak Edirne Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile beraber önceden yaptığımız çalışmalarda yeni düzenlemelere uygun eğitim programlarını hazırladık. Ülkemizin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde çıkarılacak yeni yasaları göz önüne alarak IPA-2 Avrupa Birliği Sınır Ötesi İşbirliği Programına da konu ile ilgili gıda sektörüne yönelik 2 adet projenin hazırlıklarını bitirdik.” Dedi.

 

İnağ “Esnaf ve sanatkarlarımızın işlerini kolaylaştırmak, yeni çıkan ve hazırlıkları yapılan yasal düzenlemelere hazır olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımız son hızıyla devam etmektedir.” Dedi.

İÇERİKLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR