ANASAYFA
KURUMSAL
HABERLER
DUYURULAR
ETİK KURULU
BİLGİ EDİNME
BAŞVURU FORMLARI
GALERİ
İLETİŞİM
Haberler
KÜÇÜK ESNAFA MÜJDE!
KÜÇÜK ESNAFA MÜJDE!Esnaf muaflığı ve basit usulde vergilendirme konularında değişikliklerin de yer aldığı 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair (Torba) Kanun 15 Haziran 2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Esnaf muaflığı ve basit usulde vergilendirme konularında değişikliklerin de yer aldığı 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair (Torba) Kanun 15 Haziran 2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Konu hakkında açıklama yapan Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ “Bilindiği üzere Başbakanımızın 10 Nisan 2010 tarihinde kamuoyuna açıkladığı ESDEP yani Esnaf ve Sanatkarlar İçin Değişim, Dönüşüm ve Destek (3D) Programı kapsamında esnaf ve sanatkarların sorunlarına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında esnaf ve sanatkarımıza yönelik bazı iyileştirmeler yapılmıştır. Bu iyileştirmelerin son örneği de 6322 sayılı Kanun olmuştur. Yeni yapılan düzenlemeler ile esnaf ve sanatkarlarımız arasında yok olmaya yüz tutmuş mesleklerin korunması başta olmak üzere önemli çalışmalar yapılmıştır.” Dedi.

Edirne ESOB Başkanı Emin İnağ “Yapılan çalışma ile ESDEP planında yer alan üç tedbir gerçekleştirilmiştir. Bu üç tedbirden en önemlisi kendi ürettikleri ürünleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere, el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, cini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık,yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar esnaf muaflığı kapsamına alınarak gelir vergisinden muaf tutulmuşlardır. Bir diğer düzenleme ise daha önce gerçek usulde vergilendirilmiş olanlar ve herhangi bir nedenle basit usulden gerçek usule geçmiş olan esnaf ve sanatkarlar bir daha hiçbir şekilde basit usule dönememekteydiler. 6322 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu gerçek usulde vergilendirilen esnaf ve sanatkarların, tekrar basit usule dönebilmelerine imkan sağlanmıştır. Buna göre, gerçek usulde vergilendirilen esnaf ve sanatkarlardan basit usule tabi olmanın şartlarını arka arkaya iki hesap dönemi boyunca taşıyanlar, yazılı talepte bulunmaları halinde yeniden basit usule dönebileceklerdir. Söz konusu tedbir 01.01.2012 tarihinden itibaren başladığından, 2012 ve 2013 yılları içerisinde basit usule tabi olmanın şartlarını taşıyan gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarlarımız, yazılı olarak başvuruda bulunarak 2014 yılından itibaren basit usulde vergilendirileceklerdir. Son olarak gerçekleştirilen tedbir ile de gelir vergisinden muaf esnaf ve sanatkarlarımız, talep etmeleri halinde ilgili vergi dairelerinden “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” alabilecekleridir.” Dedi.

Edirne ESOB Başkanı Emin İnağ “Daha önce çıkarılan 6111 sayılı Torba Kanun kapsamında kamuya olan vergi, prim ve benzeri borçlarını yeniden yapılandırdığı halde yapılandırılmış borç taksitlerini süresinde ödemediği için yapılandırma hakkı kaybolan esnaf ve sanatkarlara bir hak daha verilmiştir. Bu kapsamda, taksitlerini süresinde ödemediği için 6111 sayılı Torba Kanundan yararlanama hakkı kaybolan esnaf ve sanatkarlar, bu borç taksitlerini Ekim/2012 ayının sonuna kadar ödemeleri halinde yapılandırman tekrar yararlanabileceklerdir.6322 sayılı Kanun ile yapılan konularda uygulamaya ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca yayımlanacak tebliğler üyelerimize ayrıca duyurulacaktır.” Dedi.

İÇERİKLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR