ANASAYFA
KURUMSAL
HABERLER
DUYURULAR
ETİK KURULU
BİLGİ EDİNME
BAŞVURU FORMLARI
GALERİ
İLETİŞİM
Haberler
EDİRNE ESOB 1 YILLIK FAALİYET ÖZETİ
EDİRNE ESOB 1 YILLIK FAALİYET ÖZETİEsnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre Birliğimize üye olan odalarımızın başkanlarından oluşan ve yılda en az bir kez Eylül ayında yada birlik başkanının yazılı çağrısı ile toplanan bu yılki başkanlar kurulu toplantımızın, 27 AĞUSTOS 2012 tarihinde Aydın/Kuşadası Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli Toplantı Salonunda yapılması uygun görülmüştür. Bildiğiniz üzere Hükümetimizce, 9 Nisan 2010 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm,Destek Strateji Belgesi ve Eylem Planı (ESDEP) yürürlüğe konulmuştur. ESDEP sadece kredi ve finansman üzerine değil, vergi, eğitim, yenilikçilik, alt yapı ve kümelenme, mevzuat ve AB kaynaklarını da içerecek tedbirlerle önceliklendirilmiştir. Bu önceliklerin altındaki tedbirler ise, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, ilgili kuruluş ve kişilerin katkıları alınmak ve mutabakata ulaşılmak suretiyle 30 başlık halinde belirlenmiştir.
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre Birliğimize üye olan odalarımızın başkanlarından oluşan ve yılda en az bir kez Eylül ayında yada birlik başkanının yazılı çağrısı ile toplanan bu yılki başkanlar kurulu toplantımızın, 27 AĞUSTOS 2012 tarihinde Aydın/Kuşadası Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli Toplantı Salonunda yapılması uygun görülmüştür.

Bildiğiniz üzere Hükümetimizce, 9 Nisan 2010 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm,Destek Strateji Belgesi ve Eylem Planı (ESDEP) yürürlüğe konulmuştur. ESDEP sadece kredi ve finansman üzerine değil, vergi, eğitim, yenilikçilik, alt yapı ve kümelenme, mevzuat ve AB kaynaklarını da içerecek tedbirlerle önceliklendirilmiştir. Bu önceliklerin altındaki tedbirler ise, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, ilgili kuruluş ve kişilerin katkıları alınmak ve mutabakata ulaşılmak suretiyle 30 başlık halinde belirlenmiştir.

Yapılan çalışmalar neticesinde, ESDEP'de bulunan tedbirlerden 8 tanesi tamamen gerçekleştirilmiştir. Süreklilik arz eden eylemlerden oluşan 17 tedbir maddesi ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yasal düzenleme içeren ve henüz tamamlanamayan tedbirlerinuygulama süresinin uzatılmasına karar verilmiştir. Bu tedbirler:

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununda değişiklik yapılacaktır.

5362 sayılı Kanun ile 5174 sayılı Kanun arasında ustalık belgesi istenilmesine ilişkin düzenlemelerde paralellik sağlanacaktır.

Çıraklık eğitimi kapsamındaki sorunların giderilmesine yönelik mevzuat düzenlenmesi yapılacaktır.

Çıraklık eğitimi kapsamı dışındaki mesleklerde eğitime standart getirilmesi sağlanacaktır.

İlk kabul edildiğinde 7 öncelik ve 30 tedbirden oluşan ESDEP son yapılan revizyon ile 4 öncelik ve 10 tedbir başlığı altında yürütülmeye devam edilecektir. Yapılan revizyonda eylemlerin ilerleme, gerçekleşme gibi durumları değerlendirilmiş olup eski tedbirlere ilaveten“Esnaf ve Sanatkârlar Teşvik ve Destek Sistemi (ESDES)'nin kurulmasına yönelik altyapı ve fizibilite çalışmalarının bir proje kapsamında yürütülmesi.”şeklinde bir eylem eklenmiştir.

Eylem planına eklenen bu tedbirin amacı “Esnaf ve sanatkârların değişim ve dönüşümlerini sağlayarak rekabetçi güçlerini artırmaya yönelik olarak 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince oluşturulacak olan Esnaf ve Sanatkârlar Teşvik ve Destek Sisteminin (ESDES) uygulaması ile ilgili mevcut çalışmaların daha iyi bir noktaya getirilebilmesi amacıyla gerekli fizibilitesinin yapılması ve altyapının geliştirilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca personel yetkinliğinin artırılması, yurtiçi ve yurtdışı teşvik ve destek mekanizmalarının incelenmesi, danışmanlık hizmeti ve akademik destek alınması, konuya ilişkin çeşitli bölgelerde toplantılar ve çalıştaylar düzenlenmesi, yurtdışında incelemeler yapılması vb. etkinlikleri içeren bir proje yapılması ve uygulanması hedeflenmektedir” şeklinde belirlenmiş olup, söz konusu tedbirin sorumlu kuruluşu ise Bakanlığımız olmuştur.

Yine ESDEP kapsamında yapılan çalışma ile esnaf ve sanatkarların bilgilerinin tutulduğu “Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi İşlem Sistemi” yenilenmiştir. ESBİS adı verilen çalışma neticesinde daha verimli bir yapı oluşturulması hedeflenmektedir. Türkiye çapında yeni sistemin ilk deneme yetkisi Edirne ESOB'a verilmiş ve sistem hakkında gördüğümüz aksaklıklar ve talepler Bakanlığımıza anında iletilmiştir. Birçok yenilikte olduğu gibi ESBİS sistemine geçiş esnasında da sorunlar yaşanmıştır. Bakanlığımızca sistemin daha hızlı ve verimli çalışması için gerekli düzenlemeler sürekli yapılmaktadır.

ESBİS sisteminin yürürlüğe girmesinde önce Birlik Genel Sekreterimiz ve Sicil Müdürümüz Bakanlığımızca eğitime tabi tutulmuşlardır. Bakanlıkça düzenlenen eğitimin ardından Birliğimizce siz değerli oda başkanlarımızın da katılımları ile ESBİS'in genel yapısı hakkında genel sekreterlerimize yönelik seminer düzenlenmiştir.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunda mesleki eğitim ve işyeri denetleme, danışmanlık kurulunda olmam nedeni ile odalarımızdan gelen sorunları birinci elden TESK'e iletme ve çözüm konusunda gereğini yapma fırsatı bulmaktayım. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarımız düzenli olarak toplantılarını yapmakta ve odalarımızdan gelen talepler en kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır.

Edirne Esnaf ve Sanatkarının yasal temsilcisi olan, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak camiamızın hedeflenen yarınlara ulaşması, ekonomik ve sosyal hayatımızda hak ettiği yeri alması için çok yönlü olarak çalışmalar sürdürülmekte, kesimimizin geleceğini etkileyen konularda başta üst kuruluşumuz TESK ile birlikte, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte projeler üretilmekte ve gerekli girişimlerde bulunmaktayız.

Sorumluluğunu taşıdığımız üyelerimize yasal görevlerimizin de üzerinde hizmet götürme anlayışı ile tüm odalarımız yoğun çalışmalar içersindeler. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak odalarımıza destek ve yardımcı olmak amacıyla son açılan Avrupa Birliği Sınır Ötesi İşbirliği Programına odalarımız adına da projeler hazırlayarak sunduk. Gelen ortaklık teklifleri ve program amaçları doğrultusunda yazışmalar yaptığımız odalarımız içersinde bize olumlu yanıt veren Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Uzunköprü Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Edirne Tatlıcı Büfeci Kebap ve Lokantacılar Esnaf Odası, Keşan Lokantacılar Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası, Havsa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Edirne ESOB olarak projelere dahil olduk. Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde ayrıca bir projede Kırklareli'nden de temsilci olması gerekliliği sebebi ile bu projede Babaeski Esnaf ve Sanatkarlar Odasını da dahil ettik. Edirne ESOB olarak ortaklıklar da dahil olmak üzere toplam 13 proje hazırlığından eleyerek 5 proje sunduk. Bu projelerden 2 tanesi kabul edilmiş, 1 proje yedek listede kalmış ve 2 projemizde reddedilmiştir. Önümüzde ki günlerde yapılacak incelemelerden sonra yedek projemizin kabul edileceğini umuyorum. Maddi olarak hâlihazırda uyguladığımız Avrupa Birliği projesi ile beraber AB projelerimizin toplam bütçesi 900.000 euro'ya ulaşmış bulunmaktadır. Esnaf ve sanatkarlar kuruluşları olarak yapmak zorunda olup ekonomik zorluklar sebebi ile yapamadığımız çalışmaları AB fonları desteği ile yapma imkanları buluyoruz. Edirne ESOB olarak bundan sonraki dönemlerde Avrupa Birliği'ne sadece yatırım projeleri sunma kararı aldık. Bu konuda gerekli çalışmalara başladık. Umuyorum ki kabul edilecek projeler ile esnaflarımıza ve yaşadığımız bölgelere kalıcı eserler bırakabiliriz.

25 Ocak 2006'da 5449 no'lu “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” kabul edilen kanun çerçevesinde Trakya Kalkınma Ajansı kurulmuş ve ilk toplantı da 26.08.2009 tarihinde yapılmıştır.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Trakya Kalkınma Ajansı Genel Kurulu'nun doğal üyesi olarak Birlik Başkanı düzeyinde Trakya Kalkınma Ajansının tüm Genel Kurullarına ve toplantılarına iştirak edilmiştir. Ajansın düzenlediği ve odalarımızı ilgilendiren eğitim ve bilgilendirme toplantıları odalarımıza genelgeler yoluyla iletilmiştir.Ajansın çıkmış olduğu hibe programlarında yaşanan esnaf ve sanatkarlar aleyhine olan durumlara anında müdahale edilmiş ve düzeltme yapılması sağlanmıştır.

Ayrıca, ajansın çıktığı ihale programlarına EDESOB olarak projeler hazırlama çalışmaları yapılmış, son başvuru tarihi 26 Ağustos 2011 olan hibe programlarına 2 proje sunulmuş ve sunulan iki projede Trakya Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilmiştir. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği adına sunulan proje “Markalaşmanın Önemi” konulu eğitim alanında bir proje olup başarı ile uygulanmıştır. Sunulan ikinci proje Edirne Demirciler Kaynakçılar Esnaf Odası adına sunulmuş ve Edirne Eski ve Yeni Sanayi Sitelerinin atıklarının arıtılması amacıyla kurulacak arıtma tesisinin projelendirmesi yapılmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından projesi onaylanmıştır. Trakya Kalkınma Ajansının açacağı yatırım programlarına sunulacak proje ile son teknoloji 5000 işletme kapasiteli ve portatif bir arıtma tesisi yapılması amacıyla yeni proje sunulacaktır. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2011 olan hibe programlarına Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak sunduğumuz ve istihdama yönelik “pastacılık eğitimi” konulu proje TKA tarafından desteklenmemiştir.

Başta hazırladığımız AB Projeleri ile katıldığımız tüm çalışmalarda Lalapaşa'dan Enez'e kadar Edirnemizin binlerce yıllık tarihi eserleri ile dünyada eşi benzeri olmayan güzel denizinin bütün halinde turizme kazandırılması ve ilimize gelecek turistler sayesinde esnaf ve sanatkarımızın rahat bir nefes almasını sağlamayı hedeflemekteyiz.

Bilindiği üzere KOSGEB esnaf ve sanatkarlarımıza uygun koşullarda sağladığı kredi destekleri ile ön plana çıkmış ve EDESOB siciline kayıtlı esnaf ve sanatkarların yaklaşık 2000 tanesinin yararlandığı önemli bir kuruluştur.

Edirne Hizmet Müdürlüğü resmen açılmış ve Edirne İlinde faaliyet göstermeye başlamıştır. KOSGEB'in çeşitli komisyonlarında Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak temsil edilmekte, esnaf ve sanatkarlarımızdan gelen projelerin kabul edilmesi aşamasında gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Birçok meslek dalında esnaf ve sanatkarlarımız yetişmiş eleman bulmakta zorlanmaktadırlar. Bu konuda esnaf ve sanatkarlarımızın yanı sıra çeşitli kuruluşlardan da talepler gelmektedir. Bu hususu dikkate alarak yaptığımız çalışmalarda en faydalı ve en etkin yol olarak İŞKUR ile ortaklaşa hareket ederek kurslar açma yoluna gittik.

Bildiğiniz gibi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamı artırmaya yönelik çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Edirne Valisi'nin Başkanlığında toplanan İl İstihdam Kurulunda Birlik Başkanlığı düzeyinde ve İl düzeyinde yapılacak tüm çalışmaların planlandığı ve üst kurula sunulduğu İl İstihdam yürütme Kurulunda da Sicil Müdürlüğü düzeyinde temsil edilmekteyiz.

Esnaf ve sanatkarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ara eleman yetiştirilmesi amacıyla İŞKUR ortaklığında çalışmalar yürütmeye başladık. İl istihdam yürütme kuruluna sunduğumuz rapor ile İl istihdam kurulunda 19 adet meslek dalında istihdam destekli kurslar açılmasına karar verilmiştir. Birliğimizin talebi ile kabul edilen rapor çerçevesinde açılacak kurslar İŞKUR-Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve EDESOB ortaklığında gerçekleşecektir. Gelen talepler doğrultusunda belirlenen 19 meslek dalının yanında odalarımızda gelecek öneriler çerçevesinde diğer meslek dalları ile ilgili girişimler yapılarak kurslar açılabilecektir.

Malumlarınız üzere Ülkemiz Avrupa Birliği'ne üye olmaya aday bir ülkedir. Bu çerçevede yasalarımızda AB'ye uyum çerçevesinde çeşitli yasal değişiklikler yapılmaktadır.

Avrupa Birliği uyum müktesebatı çerçevesinde hazırlanan ve 13 Haziran 2010 tarih ve 27610 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” çerçevesinde 102 tane yönetmelik yayınlanmıştır. Yayınlanan bu yönetmeliklerin büyük bölümü gıda sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızı ilgilendirmektedir.

Kamuoyunda da yakından takip edilen yönetmelikler içerisinde en önemlisi “Türk Gıda Kodeksi, Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği” olmuştur. Tebliğ çerçevesinde fırıncı esnafımız tarafından üretilen ekmekte yapısal değişiklere gidilmiştir. Ekmeğin tuz oranı %1,5'e indirilmiş, kepek oranı arttırılmış (tip-650 una geçilmiş) ve gramajda en az 250 gram olarak belirlenmiştir. (250 gr.'dan başlayarak 50'şer gram artar.)

Yayınlanan tebliği ile ekmekte yapılan değişikliklerin yanı sıra ekmek üreten fırıncı esnafı ve yanlarında çalışanlar ile ekmek satışı yapılan tüm noktalardaki esnaflarımızın “Hijyen Eğitiminden” geçerek sertifika sahibi olma şartı getirilmiştir. Sertifika sahibi olmayan esnaflara tebliği ile 11.875 TL. para cezası belirlenmiştir. Çıkan tebliğin ardından Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı eğitimleri yapmak üzere tek yetkili Fırıncılar Federasyonunu belirlemiştir.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak İlimizde kendisine bağlı bir odası olmayan Federasyonunun gerekli çalışmaları yapamayacağı göz önüne alınarak girişimlere başlanmıştır. Nitekim tebliğin yayınlanmasının ardından 5 ay geçmesine rağmen Fırıncılar Federasyonu herhangi bir çalışma yapmamıştır.

Edirne ESOB olarak 14.Şubat.2012 tarihi itibarıyla Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na hijyen eğitimlerinin Edirne ilinde Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince yapılmasına yönelik protokol hazırlanmış ve imzalanmak üzere ilgili Bakanlığa sunulmuştur. İlimiz siyasileriyle de görüşülerek durumun önemi anlatılmıştır. Yapılan baskılar neticesinde Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile TESK protokol imzalamış ve protokol çerçevesinde Edirne İlinde EDESOB görevlendirilmiştir.

Hijyen Eğitim Protokolünün imzalanmasının ardından Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd.Doc.Dr.Sami Bulut ile anlaşılmış, Edirne Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile beraber hijyen eğitimlerine başlanmıştır.

Ramazan Bayramı ve Başkanlar Kurulu sebebi ile ara verilen eğitimlere bugüne kadar Edirne Merkezden 164 kişi, Uzunköprü ve Meriç İlçelerimizden 43, Keşan İlçemizde 51 esnaf ve sanatkarımız ile yanlarında çalışanlar eğitime tabi tutulmuştur. İpsala ve Havsa İlçelerimizde gerekli çalışmalar yapılmış olup eğitimlere devam edilecektir.

Fırıncı esnafımız eğitimlerinin tamamlanmasının ardından en kısa sürede ekmek satışı yapan bakkal,büfe ve market gibi esnaflarımızın eğitimlerine geçilecektir. Verilen eğitimlerle, esnaflarımızın hem kurallar çerçevesinde hizmet vermeleri ve halkımızın sağlıklı ünler tüketmesini hedeflemekte hem de yasa çerçevesinde cezaya maruz kalmalarının önüne geçmeye çalışmaktayız.

 

 

Emin İNAĞ

EDİRNE ESNAF VE SANATKARLARI ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANI

İÇERİKLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR