ANASAYFA
KURUMSAL
HABERLER
DUYURULAR
ETİK KURULU
BİLGİ EDİNME
BAŞVURU FORMLARI
GALERİ
İLETİŞİM
Haberler
VERGİ DENETİM KURULU EDİRNE GRUP BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ESNAF ODALARI BAŞKANLARINA BİLGİ VERİLDİ.
VERGİ DENETİM KURULU EDİRNE GRUP BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ESNAF ODALARI BAŞKANLARINA BİLGİ VERİLDİ.Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Edirne Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından kurumun faaliyetleri ve vergi incelemeleri hakkında Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı Edirne Merkez, Havsa, Süloğlu ve Lalapaşa'da faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar odaları başkanları katıldı.

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Edirne Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından kurumun faaliyetleri ve vergi incelemeleri hakkında Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı Edirne Merkez, Havsa, Süloğlu ve Lalapaşa'da faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar odaları başkanları katıldı.

Vergi Denetim Kurulu Edirne Grup Başkanı Selahattin Başkal ve Başkan Yardımcısı Evren Yıldırım'ın katıldıkları bilgilendirme toplantısında Vergi Denetim Kurulu hakkında bilgi verildi. Vergi Denetim Kurulu Edirne Grup Başkanı Selahattin Başkal Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın , 10/07/2011 tarih ve 27990 sayılı resmi gazete'de yayımlanan 646 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulduğunu belirterek “ Vergi incelemeleri ile yetkili olanlar tek unvanda (vergi müfettişi) birleştirilerek güçlü tek bir kurumsal kimlik oluşturulmuş,vergi denetiminde ilk defa, uzmanlaşma ve amaca odaklanmış bir örgüt tasarımı sağlanıpobjektif, risk analizine dayalı ve gelir politikası hedefleriyle uyumlu bir görev anlayışı benimsenmiştir. 646 sayılı KHK ile kurulan vergi denetim kurulu başkanlığı, doğrudan bakana bağlı olarak başkan, başkan yardımcıları, grup başkanları ve vergi müfettişlerinden oluşur.VDK'ya verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve işbölümünün sağlanması amacıyla uygun görülen yerlerde bakan onayı ile doğrudan başkanlığa bağlı olmak üzere grup başkanlıkları kurulmuştur. Bu kapsamda Edirne ve Kırklareli illerinden sorumlu Edirne Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı kurulmuştur. 646 sayılı kanun hükmünde kararname ile vergi denetim kuruluna, vergi incelemelerinin yapılması; mükelleflerin faaliyetlerinin analiz edilerek risk alanlarının tespit edilmesi; ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi; inceleme ve denetim sonuçlarının izlenmesi; vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve tekniklerin geliştirmesi; inceleme ve denetim rehberlerinin hazırlanması; etik kuralların belirlenmesi ve bakan tarafından verilen teftiş, inceleme, denetim, soruşturma ve benzeri görevlerin yapılması gibi görev ve yetkiler verilmiştir.Gerçekleşen yasal düzenleme ile vergi denetiminde etkinliği, etkililiği, verimliliği, ve uzmanlaşmayı esas alan yeni bir kurul kurulmuştur.Bu sayede, bir yandan kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinlik, diğer yandan vergi denetimlerinde kalite ve verimlilik artacaktır.” Dedi.

Selahattin Başkal yaptığı sunumun ardından esnaf ve sanatkarlar odaları başkanlarınca yöneltilen soruları yanıtladı.

İÇERİKLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR