ANASAYFA
KURUMSAL
HABERLER
DUYURULAR
ETİK KURULU
BİLGİ EDİNME
BAŞVURU FORMLARI
GALERİ
İLETİŞİM
Haberler
EDESOB Başkanı Emin İnağ “TAPDK Belgeleri 2015 Yılı Satış Bedelleri Belli Oldu.”
EDESOB Başkanı Emin İnağ “TAPDK Belgeleri 2015 Yılı Satış Bedelleri Belli Oldu.”Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi çerçevesinde, TAPDK Belgeleri satış bedellerinin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunca belirlendiğini açıkladı.
 
Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ   Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi çerçevesinde, TAPDK Belgeleri satış bedellerinin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunca belirlendiğini açıkladı.
            EDESOB Başkanı Emin İnağ “İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarını veya izin belgelerini ibraz etmeyen ve ibraz edememe gerekçelerini içeren resmi yazıyı dilekçeleri ekinde ilgili merciye teslim etmeyen satıcılar ile ibraz ettiği ruhsattaki veya izin belgesindeki faaliyet konusu yönetmeliğe uygun olmayan satıcıların satış belgeleri için süre uzatım işlemi gerçekleştirilmeyecek. Tütün mamulleri ve alkollü içki satan üyelerimizin belirlenen bedelleri en geç 31/03/2015 Salı günü mesai saati sonuna kadar Kurum sicil numaralarını beyan etmek suretiyle Tütün ve Alkol Piyasası Kurumunun hesabına yatırarak belge sürelerinin uzatılması talebinde bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde satış belgesi süre uzatım işlem bedellerini yatırmayan satıcıların belgeleri Nisan ayı sonunda geçerliliğini yitirecek olup; süre uzatım işleminin sona ermesini müteakip ürün satın alamayacaklar ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde ellerinde bulunan ürünleri tasfiye edilecektir. 31/03/2015 Salı günü mesai bitimine kadar süre uzatım işlem, yaptırmayan satıcıların faaliyete devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları gerekmektedir.” Dedi.
 
2015 yılı için belirlenen süre uzatım işlem bedelleri şöyle:
1-     Toptan satıcılar;
·        İl merkezlerinde be Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 2.420 TL.
·        Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için 3.630 TL.
·        İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde 990 TL.
·        Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için 1.450 TL.
2-     Perakende Satıcılar;
·        İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 240 TL.
·        İlçe merkezilerinde: 165 TL.
·        Diğer mahallerde (Belde, köy v.b.) 55 TL.
3-     Açık İçki Satıcıları
·        İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde990 TL.
·        İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi) 385 TL.
4-     Nargilelik Tütün Mamulü Sunanlar
·        İl Merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 2.420 TL.
.        İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde 2.200 TL.
İÇERİKLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR