ANASAYFA
KURUMSAL
HABERLER
DUYURULAR
ETİK KURULU
BİLGİ EDİNME
BAŞVURU FORMLARI
GALERİ
İLETİŞİM
Haberler
EDESOB BAŞKANI EMİN İNAĞ ESNAF KREDİLERİ FAİZ İNDİRİMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI.
EDESOB BAŞKANI EMİN İNAĞ ESNAF KREDİLERİ FAİZ İNDİRİMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI.Edirne ESOB Başkanı Emin İnağ geçtiğimiz günlerde Ankara’da düzenlenen TESKOMB toplantısında Başbakanımız Ahmet Davutoğlu tarafından müjdesi verilen faiz destekleri hakkında açıklamalarda bulundu.
 
Edirne ESOB Başkanı Emin İnağ geçtiğimiz günlerde Ankara’da düzenlenen TESKOMB toplantısında Başbakanımız Ahmet Davutoğlu tarafından müjdesi verilen faiz destekleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Edirne ESOB Başkanı Emin İnağ “Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2015 yılma devreden krediler ile, 1/1/2015 - 31/12/2015 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK kefaletiyle veya ESKKK kefaleti olmaksızın T.Halk Bankasınca doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılan kredilere ilişkin 2015/7183 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 21/01/2015 tarihli ve 29243 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Bu karara göre,  2015 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2015 yılına devreden kredilere esnaf ve sanatkarların meslek kollarına göre faiz indirim oranları uygulanacaktır.” Dedi.
         EDESOB Başkanı İnağ “Uygulanacak   faiz indirimleri; Esnaf ve sanatkarlar meslek kollarının belirlenmesinde, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 63 üncü maddesi doğrultusunda Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayici Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen ve 13/06/2007 tarihli ve 26551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan meslek kollan esas alınacaktır. Bu doğrultuda, imalat ve tamirat ile ilgili meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara kullandırılan krediler için % 50 faiz indirim oranı,
hizmet ile ilgili meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara kullandırılan krediler için % 50 faiz indirim oranı uygulanacaktır.” Dedi
 
Edirne ESOB Başkanı İnağ, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığınca kabul edilen) faaliyet gösteren ve "Esnaf  Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkarlara bu Karar kapsamında 01/01/2015 tarihinden itibaren kullandırılacak krediler için % 100 faiz indirim oranı uygulanacağını belirtti.
 
Edirne ESOB Başkanı İnağ “Ayrıca 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıllık ustalık belgesine sahip olan, ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara bu Karar kapsamında 01/01/2015 tarihinden itibaren kullandırılacak krediler için % 100 faiz indirim oranı uygulanacaktır. Alınan kararların esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.
İÇERİKLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR