ANASAYFA
KURUMSAL
HABERLER
DUYURULAR
ETİK KURULU
BİLGİ EDİNME
BAŞVURU FORMLARI
GALERİ
İLETİŞİM
Haberler
AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ İLE AMBALAJLI SU NAKİL ARAÇLARININ İZİN İŞLEMLERİ BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI.
AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ İLE AMBALAJLI SU NAKİL ARAÇLARININ İZİN İŞLEMLERİ BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI.20/08/2014 tarihli ve 29094 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin yayımlanmasına müteakip Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığınca, İl Valiliklerine ambalajlı su satış yerleri ile ambalajlı su naklinde kullanılan ve/veya kullanılacak araçlara izin verme işlemlerinin 31/12/2014 tarihine kadar tamamlanması gerektiği bildirilmişti. Ancak başvuru işlemlerinin zamanında yapılamaması sebebi ticaret erbapları sıkıntı yaşamışlardır.

20/08/2014 tarihli ve 29094 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin yayımlanmasına müteakip Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığınca, İl Valiliklerine ambalajlı su satış yerleri ile ambalajlı su naklinde kullanılan ve/veya kullanılacak araçlara izin verme işlemlerinin 31/12/2014 tarihine kadar tamamlanması gerektiği bildirilmişti. Ancak başvuru işlemlerinin zamanında yapılamaması sebebi ticaret erbapları sıkıntı yaşamışlardır.

 

Konu ile ilgili açıklama yapan Edirne ESOB Başkanı Emin İnağ “Yaşanan sıkıntıları Konfederasyonumuza ilettik. Konfederasyonumuzca yapılan çalışmalar neticesinde 26/02/2015 tarihli ve 29279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile ambalajlı su satış yerleri ile ambalajlı su naklinde kullanılan ve/veya kullanılacak araçlara izin verme işlemlerinin tamamlanması için verilen süre 01/07/2015 tarihine kadar uzatılmıştır.” Dedi.

Edirne ESOB Başkanı Emin İnağ “ Ayrıca Tebliği ile bazı sorunlarda giderilmiştir. Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 7’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ve izin için gerekli bilgi ve belgeler arasında yer alan “satışı yapılacak su listesi” ifadesi çıkarılmış, satışı yapılacak suya ilişkin su üretimi yapan su işleticileri ile yapılmış sözleşmenin noter onaylı olması zorunluluğu kaldırılmıştır. Su satışı yapılacak iş yerine ait plan ve kroki ifadesi, “iş yerine ait plan veya kroki” şeklinde değiştirilerek plan ya da krokiden herhangi birinin yeterli olacağı öngörülmüştür. İzin için gerekli belgeler arasında sayılan, iş yeri açma ve çalışma izin belgesi çıkarılarak, yerine “vergi levhasının bir örneği”nin isteneceği belirtilmiştir. Tebliğin 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi çıkarılarak, izinsiz su satışı ve nakli yapılmasında üretici firmanın sorumluluğu ortadan kaldırılmıştır.” Dedi.

İÇERİKLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR