ANASAYFA
KURUMSAL
HABERLER
DUYURULAR
ETİK KURULU
BİLGİ EDİNME
BAŞVURU FORMLARI
GALERİ
İLETİŞİM
Haberler
EDESOB BAŞKANI EMİN İNAĞ'IN AHİLİK HAFTASI MESAJI
EDESOB BAŞKANI EMİN İNAĞ'IN AHİLİK HAFTASI MESAJIAhilik , Anadolu Selçuklular döneminde başlamış , Osmanlı Döneminde devam etmiş önemli bir mirastır. Bir şehirde bulunan esnaf, işyeri sahibi ve üretim sahiplerinin, zanaatkarların oluşturduğu ortak meslek örgütleri bütünüdür. Şekil açısından günümüzdeki esnaf ve ticaret odalarına benzetilebilir. Ancak, daha kapsamlı, kendilerine ait değerleri olan, etkin denetim işlevi gören, standartlar oluşturan bir örgütler bütünüdür.

Ahilik , Anadolu Selçuklular döneminde başlamış , Osmanlı Döneminde  devam etmiş önemli bir mirastır. Bir şehirde bulunan esnaf, işyeri sahibi ve üretim sahiplerinin, zanaatkarların oluşturduğu ortak meslek örgütleri bütünüdür. Şekil açısından günümüzdeki esnaf ve ticaret odalarına benzetilebilir. Ancak, daha kapsamlı, kendilerine ait değerleri olan, etkin denetim işlevi gören, standartlar oluşturan bir örgütler bütünüdür.

‘Ahi’ kelimesi arapça ‘kardeş’ demektir. Bunun yanında, Ahî kelimesinin Türkçe kökenli “Akı” kelimesinden geldiğini savunanlar da vardır. Akı kelimesi “eli açık, cömert, yiğit” gibi anlamlara gelmektedir.

Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir boyut oluşturan Ahilik; dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Bu anlamda Ahiliğin, işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesi olduğunu söyleyebiliriz.

Ahilik, halka dönük bir kurumdur. Kendi ticaret çıkarını diğer meslektaşlarından üstün tutmayan kişi mutluluğu halka hizmet edip yararlı olmakta arar.

Ahilik,  bir işte çalışanı olgunlaştıran, yamak-çırak-kalfa-usta hiyerarşisi kurmayı ve bu basamaklarda baba-evlat ilişkisi gibi öğreticiye candan bağlanmak suretiyle sanatı, sağlam ahlaki ve mesleki temellere oturtmayı amaçlar.

Ahilik geleneğine göre bir ahinin

- Alnı açık olmalı,

- Eli açık, cömert, yardımsever olmalı,

- Sofrası, kapısı açık olmalı,  paylaşmayı bilmelidir.

- Dilini yalandan, gıybetten, iftiradan bağlamalı,

- Gözünü ayıp aramaktan, elini haramdan bağlamalı,

- Belini bağlamalı, kimsenin namusuna göz dikmemelidir.

Böyle güzel ilkelerle var olmuş olan Ahilik kurumumuz, Osmanlılar döneminde lonca, gedik gibi kuruluşlar olarak   çalışmalarına devam etmiştir. Bugün ŞED kuşanma yerine Ustalık belgesi  verilmekte, esnafın ve çalışan kesimlerin sosyal güvenlikleri  Loncalar, Gedikler yerine Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla sağlanmaktadır. Esnafın ve çalışanlarının hakları Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve Konfederasyonlarca korunmaktadır.

Ahiliğin getirdiği ilkeler ve kurallar daha sonraları esnaf ve sanatkarlara ilgili yasaların hazırlanışında temel ilkeleri oluşturmuştur.

Günümüzde, esnaf ve sanatkarların bütünleştiği kurumlar Ahiliğin insanı merkeze alan, insana önem veren, sosyal birlikteliği dayanışmayı özendiren ve  adaleti amaçlayan temel ilkelerinden yararlanmakta, insanlığın ortak erdemleri olan sevgi, bilgi, dostluk, adalet ve dayanışma gibi değerlere önem vermektedir.

İşte, daima “iyiyi, doğruyu, güzeli” benimsemiş olan Ahilik kurumunun   bilimsel platformda araştırılması ve tanıtılması amacıyla sempozyumlar   düzenlenmektedir.

 İşte saygı ve çalışkanlık, yardımlaşma, Ahiliğin temel ilkeleri arasında yer aldığı gibi  haksızlığın cezalandırılması da Ahilik kurumunun temel ilkeleri arasındadır.

Ahilik haftamızın ülke insanımıza ,esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlar getirmesi dileklerimle saygılar sunuyorum.

 

 

                                                                        Emin İNAĞ

                                                               Edirne Esnaf ve Sanatkarlar

                                                                 Odaları Birliği Başkanı

 

İÇERİKLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR