ANASAYFA
KURUMSAL
HABERLER
DUYURULAR
ETİK KURULU
BİLGİ EDİNME
BAŞVURU FORMLARI
GALERİ
İLETİŞİM
Haberler
EMİN İNAĞ “ESNAF VE SANATKARLARIN ADRES BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMELERİ GEREKMEKTEDİR.”
EMİN İNAĞ “ESNAF VE SANATKARLARIN ADRES BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMELERİ GEREKMEKTEDİR.”Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda esnaf ve sanatkarların kayıtlarının tutulduğu “Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi” ESBİS’te yeni düzenlemeler yapıldığını belirtti.

          Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda esnaf ve sanatkarların kayıtlarının tutulduğu “Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi” ESBİS’te yeni düzenlemeler yapıldığını belirtti.

          Edirne ESOB Başkanı Emin İnağ Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünce gönderilen yazı ile esnaf ve sanatkarların sabit işyeri olanların işyeri adreslerinin seyyar pazarcı , şoför gibi seyyar işyeri olanların sicile kayıtlı ikamet adreslerinin Ulusal Adres Veritabanı Numaralarını odalarına iletmeleri gerektiğini açıkladı. Edirne ESOB Başkanı Emin İnağ “5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre ülkemizde adres bileşenlerinin tanımı yapılarak ‘’adres’’e bir standart getirilmiştir. Numarataj çalışmaları Belediye ve Özel idarelerce yeniden yapılmıştır. Vali ve Kaymakamların başkanlığını yaptığı yürütme kurullarınca adres bilgileri ile T.C. Kimlik numaralarının eşleştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan bu çalışmalar tamamlanarak oluşturulan ‘’Ulusal Adres Veri Tabanı’’ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne 17.08.2007 tarihinde devredilmiştir. Sistem devreye girmiş olup, Özel idare ve Belediyeler Ulusal Adres Veri Tabanında güncellemeleri yaparak, yapı ruhsatlarını bu sistemden üretmeye başladılar. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu duyuru ile, ESBİS üzerinde Sicil Müdürlüğümüze kayıtlı olan üyelerin işyeri adreslerinden, UAVT uyumlu olmayanların, 31 Aralık 2015 tarihine kadar UAVT’ye uyumlu hale getirilmesi istenmektedir. Yapılan adres güncelleme işlemleri Mayıs 2015 Sicil Gazetesi Komite Kararı doğrultusunda bir defaya mahsus olmak üzere Sicil Müdürlüğümüzde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve gazete ilanını yayımlayacaktır. Ancak üyenin işyeri adresi değişmişse, öncelikle eski adresi ücretsiz olarak UAVT’ye uyumlu hale getirilecek, gazete kaydı onaylanacak, daha sonra ücretli tadil işlemi yapılacaktır.” Dedi.

          Edirne ESOB Başkanı Emin İnağ “Bu nedenle, üyelerimizin işyeri adreslerinin veya işyeri olmayanların (araç sahipleri, pazarcı, seyyar satıcı v.s) ikamet ettikleri adreslerinin UAVT kodlarının 26.10.2015 tarihine kadar Sicil Müdürlüğümüze iletilmek üzere kayıtlı oldukları meslek odalarına bildirmeleri, ayrıca üyelerinizin Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamelerinin 5 yıllık vize süresi geçmiş olanların Sicil vizelerini yaptırmaları gerekmektedir.” Dedi.

İÇERİKLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR