ANASAYFA
KURUMSAL
HABERLER
DUYURULAR
ETİK KURULU
BİLGİ EDİNME
BAŞVURU FORMLARI
GALERİ
İLETİŞİM
Haberler
EDESOB BAŞKANI EMİN İNAĞ TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI.
EDESOB BAŞKANI EMİN İNAĞ TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI.Edirne ESOB Başkanı Emin İnağ tartı aletlerinin muayene işlemleri ile bu muayeneleri yapanlar ve tartı aletlerini kullananların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan “Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği” 04 Eylül 2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ilgili yönetmelikte 30 Aralık 2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazete ’de “Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişiklikler yapıldığını belirtti.

Edirne ESOB Başkanı Emin İnağ tartı aletlerinin muayene işlemleri ile bu muayeneleri yapanlar ve tartı aletlerini kullananların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan “Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği” 04 Eylül 2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ilgili yönetmelikte 30 Aralık 2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazete ’de “Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişiklikler yapıldığını belirtti.

 

Yapılan değişiklikler şu şekilde sıralanmıştır;

  • Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve  pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kilogram  ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı  aletleri, grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecektir.
  • Yukarıda belirtilen tartı aletleri dışındaki tartım kapasitesi 2000 kilogram  ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı  aletleri ise Yetkili muayene servislerince muayene edilecektir.
  • Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıl olacak  ve periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınacak, yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun, damgalandığı yıl birinci yıl sayılacaktır.
  • Tartı aleti kullanıcıları tarafından periyodik muayene için; tartı aletinin tipi, markası, seri numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı ve Ek-2’de yer alan tartı aleti muayene başvuru formuyla (Bakanlık internet sitesinde yayımlanacak); il müdürlüklerince muayene edilecek tartı aletleri için il müdürlüklerine, yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri için yetkili muayene servislerine, grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletleri için ise grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat edilecektir.
  • Grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları, periyodik muayene yetkisinde bulunan tartı aletlerinin, Bakanlık merkez teşkilatı ile il müdürlükleri ise tüm tartı aletlerinin ani muayenelerini yapmada yetkili kılınmıştır.
  • Yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri için; il sınırları içerisinde ve sınır komşu illerin hiçbirinde yetkili muayene servisi olmaması durumunda, muayene il müdürlüğü veya sınır komşusu olmayan illerde bulunan muayene başvurusunu kabul eden yetkili muayene servisi tarafından yapılacaktır. Grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletlerinin bulunduğu belediyede, belediyenin bağlı olduğu herhangi bir grup merkezi belediye ölçü ayar memurluğu bulunmaması durumunda muayene il müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
  • Yetkili muayene servisleri ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinden öğrenilebilecektir.
İÇERİKLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR