ANASAYFA
KURUMSAL
HABERLER
DUYURULAR
ETİK KURULU
BİLGİ EDİNME
BAŞVURU FORMLARI
GALERİ
İLETİŞİM
Haberler
ESNAF VE SANATKARLARIN KAMUYA BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILDI.
ESNAF VE SANATKARLARIN KAMUYA BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILDI.Esnaf ve sanatkarların kamuya olan borçlarını yeniden yapılandıran 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gezetede yayımlanan 6770 sayılı Torba Kanun ile Geçici madde eklenmek suretiyle 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan vergi, resim ve borçlarının peşin ödenmesi ile ilk iki taksitini süresi içinde ödemeyenler için yapılandırması iptal olanlara bir hak daha getirilmiştir.

        Esnaf ve sanatkarların kamuya olan borçlarını yeniden yapılandıran 6736 sayılı  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gezetede yayımlanan 6770 sayılı Torba Kanun ile  Geçici madde eklenmek suretiyle 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan vergi, resim ve borçlarının peşin ödenmesi ile ilk iki taksitini süresi içinde ödemeyenler için yapılandırması iptal olanlara bir hak daha getirilmiştir.

          Yeni çıkan yasa hakkında açıklama yapan Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ “Daha önceki beyanatlarımızda da sürekli belirttiğimiz gibi esnaf ve sanatkarlarımız zor durumdalar. Ancak biz esnaflar özellikle Devletimize olan yükümlülüklerimizi yerine getirmeye gayret ediyoruz. 6736 sayılı Kanun ile birçok esnaf ve sanatkarımız borçlarını yapılandırdılar. Ancak imkansızlıklar sebebi ile ilk taksitlerini dahi ödeyemediler. Bu durumu Konfederasyonumuz aracılığı ile ilgili mercilere ilettik. Konfederasyonumuzun gayretleri ile yeni çıkan Torba yasada yapılan düzenleme ile yapılandırma haklarını kaybeden esnaflarımıza bir hak tanınmış oldu.” Dedi.

          Edirne ESOB Başkanı Emin İnağ “Çıkan Torba Kanun ile beraber, 6736 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan ancak ödenmesi gereken tutarları zamanında ödeyemediği için yapılandırma başvurusu iptal olanlar, söz konusu tutarları 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödemek şartıyla yeniden 6736 sayılı Kanundan yararlanabileceklerdir. Bununla beraber, anılan Kanun kapsamında 2017 yılı Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler dörder ay uzatılmıştır. Diğer bir deyişle Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayı sonunda, Şubat ayında ödenmesi gereken taksitler Haziran ayı sonunda ödenebilecek ve diğer taksitler de aynı şekilde dörder ay ötelenebilecektir. Yapılandırma başvurusu sırasında peşin ödeme seçeneğini tercih eden, ancak borcunu süresinde ödemeyenler, dilerlerse 30 Nisan 2017 tarihine kadar ilgili vergi dairesine dilekçe ile başvurmak suretiyle borçlarını taksitlendirerek ödeyebileceklerdir.” Dedi.

          EDESOB Başkanı İnağ “6736 sayılı Kanundan yararlanmanın bir diğer şartı ise cari dönem vergi, resim, harç ve benzeri borçların bir takvim yılı içinde ikiden fazla aksatılmaması olduğundan, 2017 yılı içinde bur şartı yerine getiremediği için yapılandırması iptal olanlar da söz konusu borçlarını Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla yapılandırmadan yararlanabileceklerdir.”  Dedi.

İÇERİKLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR